یک شنبه یازدهم مهر 1400 

سخنرانی علمی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور بندرانزلی

سخنرانی علمی با عنوان " بررسي مولکولي انگل Gyrodactylus kobayashii دربرخي از مزارع ماهي قرمز واجد تلفات در استان گيلان " توسط دکتر جواد دقیق روحی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ارایه شد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 322 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ،سخنرانی علمی تحت عنوان "بررسي مولکولي انگل Gyrodactylus kobayashii دربرخي از مزارع ماهي قرمز واجد تلفات در استان گيلان" توسط دکتر جواد دقیق روحی، عضو هیات علمی این پژوهشکده، مورخ 11 مهر 1400 به صورت وبینار ارایه شد. در سال 1397 مواردی از تلفات ماهی قرمز (Gold fish) در برخی از کارگاه های استان گیلان گزارش شد. بر این اساس، بررسی آلودگی های انگلی به عنوان یکی از علل احتمالی بروز تلفات در این ماهیان در دستورکار قرار گرفت. درمجموع 179 عدد ماهی نمونه برداری و بررسی شدند. از این ماهیان 12 گونه انگل مختلف شناسائی شد. از گروه مژه داران چهار گونه Trichodina sp.، Ichthyophthirius multifiliis،Chilodonella sp.وApiosoma sp.؛ از دیژن ها یک گونه Diplostomum spathaceum ؛ از سخت پوستان انگل Lernaea cyprinacea و از مونوژن ها پنج گونه داکتیلوژیروسD. anchoratus,D.vastator, D.intermedius, D.formosus, D.baueriو یک گونه ژیروداکتیلوس Gyrodactylus sp. شناسائی شد. آلودگی به مونوژن ها در اغلب کارگاه هائی که تلفات داشتند به طور معنی داری بیشتر از سایر کارگاه ها بود (0.05>p). با توجه به غالبیت 26.53 درصدی انگلGyrodactylus sp.و رکورد آلودگی 379 انگل از یک ماهی 5 گرمی این انگل مخاطره آمیز ترین عامل بیماری زای شایع در این ماهیان و عامل اصلی تلفات تشخیص داده شد. لذا بررسی مولکولی این انگل برای شناسائی دقیق گونه آن با توالی یابی ژن 5.8S و ITS2 انجام و گونه آن G.kobayashi تشخیص داده شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code