به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، در راستای اجرای عملیات پایش ذخایر گونه های ارزشمند تاس ماهیان و پیرو هماهنگی های انجام شده با معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، جلسه هماهنگی آغاز عملیات اجرایی گشت های تحقیقاتی با استفاده از کشتی تحقیقاتی گیلان و لنج تحقیقاتی کاوشگر کاسپین، با حضور دکتر قائد نیا، معاون برنامه ریزی و پشتیبانی، دکتر حافظیه، معاونت پژوهش و فناوری و دکتر پوررنگ، رئیس بخش اکولوژی و دکتر نصرالله زاده، رئیس پژوهشکده اکولوژی دریای خزر به همراه معاون برنامه ریزی و مدیر بخش ارزیابی ذخایر و همچنین دکتر شناور ماسوله، سرپرست انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری به همراه معاون پژوهش و فناوری، مدیر و کارشناسان بخش های مدیریت ذخایر و بوم شناسی به صورت وبیناری برگزار گردید.
در ابتدای جلسه دکتر نصرالله زاده مواردی را در خصوص آغاز قریب الوقوع گشت های دریایی در سواحل ایرانی دریای خزر و ضرورت ایجاد هماهنگی و همکاری در بکارگیری کشتی تحقیقاتی گیلان و لنج تحقیقاتی کاوشگر کاسپین عنوان کردند. ایشان همچنین در سخنان خود وضعیت ناوبری، خدمه و تجهیزات مستقر در کشتی گیلان را تشریح نمودند. دکتر شناور ضمن قدردانی از برگزاری این جلسه، توضیحات مبسوطی را در خصوص نحوه ساخت، تجهیز، اخذ مجوز های لازم و انتقال لنج کاوشگر کاسپین از بابلسر به بندر انزلی ارائه نمودند. ایشان همچنین در خصوص عدم برخورداری از خدمه مورد نیاز و چالش های مربوط به اعتبارات تعمیر و نگهداری و لغو شدن کد طرح و پروژه های ارزیابی ذخایر و خصوصیات زیستی و غیر زیستی توضیحاتی ارائه نمودند و خواستار حل و فصل این مشکلات شدند.
در ادامه دکتر محسنی ضمن قدردانی از برگزاری این جلسه، گزارش جامع در خصوص اخذ مجوزهای لازم، امکانات و تجهیزات مستقر در لنج کاوشگر کاسپین را ارائه نمودند. در خاتمه هر یک از معاونین مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور طی سخنانی ضمن قول مساعد جهت پیگیری و رفع چالش های موجود در خصوص شناورهای تحقیقاتی در ستاد مؤسسه، تاکید کردند در اسرع وقت گشت های آزمایشی به منظور سنجش وضعیت عملیاتی شناورهای تحقیقاتی گیلان و کاوشگر کاسپین انجام شود.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code