به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، سخنرانی علمی تحت عنوان "اثر اقلیم بر اکوسیستم دریای خزر" توسط دکتر سیامک باقری، عضو هیات علمی این پژوهشکده، مورخ 25 مهر 1400 به صورت وبینار ارایه شد. گرمایش زمین و تغییر اقلیم ناشی از فعالیت های بشر طی 150 سال اخیر می باشد، گازهای گلخانه ای (دی اکسید کربن، اکسید نیتروژن، متان و فلورین) علت تغییر اقلیم در جهان بوده و طی سال های 89 تا 99 در ایران 2 برابر افزایش داشته است و میزان تولید گاز دی اکسید کربن بیش از 700 میلیون تن در سال 99 رسیده است و پیش بینی گردید، کمتر از یک دهه میزان تولید گازهای گلخانه ای در ایران به 1700 میلیون تن برسد. افزایش دما تا 3 درجه سانتی گراد، کاهش نزولات جوی، افزایش تبخیر، کاهش 92 درصدی مخازن آب های زیر زمینی در فلات مرکزی ایران، خشک شدن تالاب ها، دریاچه ها، رودخانه در سال های اخیر اثرات آن در کشور است. براساس مطالعات انجام شده پیش بینی گردید که سطح دریای کاسپین بین 9 تا 18 متر و مساحت آن 34 درصد تا انتهای قرن بیست و یکم؛ به دلیل گرمایش زمین کاهش یابد؛ بدین معنا که ناحیه شمالی دریای کاسپین، منطقه ترکمن در جنوب شرقی، آذربایجان در ناحیه غرب و تمام مناطق ساحلی کم عمق در جنوب دریای کاسپین از زیر آب بیرون می آیند. همچنین خلیج قره بغاز و خلیج گرگان و تالاب انزلی خشک می گردد. اثرات تغییر اقلیم بر آبزیان دریای کاسپین از دو دهه گذشته آغاز شده و در سال های اخیر با کاهش تنوع گونه های بومی زوپلانکتون، افزایش شکوفایی فیتوپلانکتون، تهدید گونه های غیر بومی و کاهش تنوع و ذخایر ماهیان مشاهد شده است.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code