به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، با توجه به برآوردهای حاصل از نتایج گشت های تحقیقاتی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور و مصوبه کمیته مدیریت صید شیلات خوزستان، صید میگوی سفید در صیدگاه های غربی آب های خوزستان از تاریخ یکم آبان ماه سال جاری تا اطلاع بعدی آزاد اعلام می گردد.
با توجه به برآوردهای حاصل از نتایج گشت های تحقیقاتی بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر پژوهشکده و با موافقت کمیته مدیریت صید شیلات خوزستان، صید میگوی سفید در صیدگاه های غربی شامل لیفه و بوسیف و خورهای واسطه و درویش واقع در آب های خوزستان از تاریخ یکم آبان سال جاری تا اطلاع بعدی آزاد اعلام می گردد .
شایان ذکر است که سال گذشته، در این منطقه با وسعت 861 کیلومتر مربع 448 فروند قایق و 517 فروند لنج صیادی فعالیت داشتند و بیش از 1800 تن انواع میگو (سفید، خنجری و ببری) صید شده است.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code