سه شنبه بیست و هفنم مهر 1400 

برگزاری دوره جیره نویسی تغذیه ماهیان پرورشی

دوره جیره نویسی در تغذیه آبزیان پرورشی از شبکه آموزش کشاورزی استان خوزستان توسط یکی از محققان پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور پخش شد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 250 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، دوره جیره نویسی در تغذیه آبزیان پرورشی با نرم افزار WUFFDA  توسط خانم دکتر فاطمه حکمت پور از محققان پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور در چهار جلسه از تاریخ 17 تا 26 مهرماه سال جاری به صورت مجازی از شبکه آموزش کشاورزی استان خوزستان برگزار گردید .
در این دوره در آغاز به تعریف فرمولاسیون و انواع آن و عوامل موثر بر جیره نویسی آبزیان پرداخته شد. در ادامه نرم افزار جیره نویسی تحت محیط نرم افزار اکسل معرفی شد. همچنین به احتیاجات در مراحل مختلف رشد کپور ماهیان، معرفی انواع مواد پروتئین گیاهی و جانوری در دسترس با صرفه اقتصادی، مواد مغذی جهت رشد و تامین نیازمندی فیزیولوژیک آبزیان اشاره گردید. در نهایت فرمول یک جیره با در نظر گرفتن محدودیت استفاده از هر قلم و قیمت نوشته شد.
این وبینار آموزشی با پرسش و پاسخ به پایان رسید.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code