به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان_ بندرعباس، گشت دریایی آزمایشی نمونه برداری از ذخایر اسکوئید پشت ارغوانی در آبهای دریای عمان با استفاده از دو شناور بخش خصوصی به نام های سیام 1 و 3 به مدت یک هفته به روش جیگینگ و با استفاده از نور در شب انجام شد.
در این گشت دریایی شاخص های صید مورد بررسی قرار گرفت، زیست سنجی و کالبد شکافی نمونه ها روی شناور انجام شد و تعدادی نمونه نیز به آزمایشگاه پژوهشکده منتقل شد. کارشناسان این پژوهشکده اقدام به بررسی مشکلات فنی صید نموده و توصیه های فنی را برای بهبود راندمان عملیات صید به بخش خصوصی اعلام نمودند.
قابل ذکر است انجام گشت دریایی آزمایشی  نمونه برداری در قالب پروژه تحقیقاتی مصوب موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با عنوان  امکان سنجی صید اسکوئید پشت ارغوانی با استفاده از روش جیگینگ در آبهای دریای عمان انجام شد که در یک دوره یکساله به بررسی ذخایر این گونه  می پردازد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code