به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، سومین سخنرانی علمی سال 1400 با عنوان "تولید کمپوست از ضایعات ماهی" توسط خانم مهندس مینا احمدی در سالن جلسات مرکز برگزار گردید.
مهندس احمدی در این ارائه اشاره کرد:
ضایعات فرآوری ماهی به خاطر داشتن ترکیبات آلی، پتانسیل بالایی برای تولید کمپوست دارند و به عنوان یک منبع تجدید پذیر و کود آلی برای اهداف کشاورزی به کار می روند. کمپوست یک فرآیند بیولوژیکی است که در شرایط هوازی و در حضور اکسیژن انجام می شود. pH نهایی کمپوست به شدت تحت تاثیر مواد آلی و مراحل تجزیه فرآیند بوده و مقدار زیاد نمک در کمپوست روی جوانه زنی بذر و سلامت ریشه تاثیر می گذارد. ضایعات ماهی به عنوان یک زباله آلی قابل تجزیه زیستی به دلایل ذیل با اهمیت می باشد:
1. اقتصادی بودن
2. فرآیندی با عملکرد بیولوژیکی مفید برای صنعت غذاهای دریایی
3. محصولی شبیه هوموس با چندین کاربرد بازاری (به عنوان نرم و تقویت کننده خاک، محیط کشت رشد باغبانی)
4. رفع مشکلات دفع ضایعات ماهی
5. کاهش آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی
6. حذف موجودات عامل بیماری و لارو حشرات (مگس)
در ادامه توضیحات مبسوطی در مورد نقش میکروارگانیزم ها در فرآیند تشکیل کمپوست، مراحل آماده سازی و تولید کمپوست از ضایعات ماهی و فاکتورهای موثر بر فرآیند تولید کمپوست ارائه شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code