شنبه هشتم آبان 1400 

بازدید از مرکز تحقیقات شیلات آبهای دور_ چابهار

معاونت آبزیان اداره کل و رئیس دامپزشکی شهرستان چابهار دکتر کیخا و رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دشتیاری دکتر سرگزی از ظرفیت های مرکز تحقیقات شیلات آبهای دور چابهار بازدید نمودند.
اخبار مهم سایت | بازدید: 173 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، دکتر کیخا، معاونت آبزیان اداره کل و رئیس دامپزشکی شهرستان چابهار و دکتر سرگزی، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دشتیاری از آزمایشگاه بهداشت و بیماری های آبزیان مرکز به منظور بررسی درخواست مرکز مبنی بر معرفی آزمایشگاه بهداشت آبزیان مرکز به عنوان  آزمایشگاه همکار دامپزشکی بازدید کردند. همچنین بعد از جلسه در اتاق رئیس مرکز و بحث و تبادل نظر در خصوص همکاری های بیشتر از کارگاه آبزی پروری مرکز و فعالیت های در حال اجرا با آبزیان خیاردریایی، لابستر، میگو، صدف بابیلون و ماهی کفال خاکستری بازدید نمودند. همچنین نسخه ای از کتاب بیماری های میگوی پا سفید غربی، کار مشترک رئیس مرکز و رئیس دامپزشکی تحویل ایشان گردید.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code