به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان، وبینار تخصصی "تالاب انزلی، معضلات و راهکارها" در پژوهشکده برگزار گردید. ابتدا دکتر میرزاجانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده و دبیر همایش ضمن خوش آمدگویی برنامه وبینار را ارائه دادند. سپس دکتر صیاد بورانی، رئیس پژوهشکده بیاناتی کوتاه در مورد اهمیت تالاب انزلی و نقش پژوهشکده در انجام پروژه های تحقیقاتی_ اجرایی در تالاب انزلی طی ادوار گذشته را ایراد کردند. در وبینار مذکور ۷ سخنرانی روی موضوعات اساسی تالاب انزلی ارائه گردید. در انتها برخی از سوالات مطرح شده در وبینار توسط رئیس اداره محیط زیست انزلی پاسخ داده شد و تعدادی از شرکت کنندگان نیز اظهار نظر سازمانی خود را بیان داشتند. پیشنهادات ارائه شده توسط سخنرانان، در چند بند، جمع بندی گردید تا به عنوان مصوبات وبینار به استانداری گیلان و کمیته احیای تالاب، همچنین اداره کل حفاظت محیط زیست تقدیم گردد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code