یک شنبه شانزدهم آبان 1400 

سومین جلسه ترویجی در مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان_ یونیدو

سومین جلسه ترویجی با هدف بررسی تعدادی از رسانه های ترویجی و سرفصل های دوره های آموزشی وبیناری در سالن جلسات مرکز با حضور کارشناسان و محققین برگزار گردید.
اخبار مهم سایت | بازدید: 156 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان_ یونیدو، سومین جلسه ترویجی با هدف بررسی تعدادی از رسانه های ترویجی و سرفصل های دوره های آموزشی وبیناری در سالن جلسات مرکز با حضور کارشناسان و محققین برگزار شد. ابتدا دکتر جلیلی، سرپرست مرکز به اختصار مباحث مطرح شده در گردهمایی استانی طرح یاوران تولید را ارائه نمود، از همکاران خواست که مهمترین مشکلات و چالش های عرصه فرآوری محصولات شیلاتی در سطح استان را جمع آوری کنند تا در جلسات آتی کار گروه ترویج مورد بررسی قرار گیرد، و پس از جمع بندی، در قالب گزارش به کمیته استانی اعلام گردد. در ادامه، مدرسین دوره های آموزشی وبیناری مرکز و مدرسین هفته انتقال یافته های علمی، سر فصل های آموزشی هریک از دوره ها را بیان نمودند. پس از آن به منظور انتقال یافته های علمی حاصل از نتایج طرح ها و پروژه های پژوهشی به بهره برداران و مخاطبین ذیربط، عناوین و محتویات سه نشریه ترویجی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code