دوشنبه هفدهم آبان 1400 

بازدید از پژوهشکده میگوی کشور_ بوشهر

اعضای کارگروه مناطق ویژه علم و فناوری شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری در سفر یک روزه به بوشهر، از امکانات و زیرساخت‌های تحقیقاتی پژوهشکده میگوی کشور بازدیدکردند.
اخبار مهم سایت | بازدید: 112 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور_ بوشهر، اعضای کارگروه مناطق ویژه علم و فناوری شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری (عتف) به اتفاق رئیس دانشگاه خلیج فارس، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه از پژوهشکده بازدید کردند. اعضای این کارگروه در سفر به بوشهر متشکل از دکتر سمنانیان، مشاور دبیرکل، دکتر پاکزاد، معاون اجرایی، دکتر امین اسماعیلی و دکتر بندانی عضو کارگروه و قائم پناه، مسئول ستاد مناطق ویژه علم و فناوری بودندکه در بخشی از برنامه بازید از مراکز مختلف علمی پژوهشی و فناوری در بوشهر با میزبانی دانشگاه خلیج فارس، از مرکز تحقیقاتی تولید میگوی عاری از بیماری وابسته به پژوهشکده میگوی کشور نیز بازدید کردند. این کارگروه در ادامه از مرکز رشد گلشن، مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، پژوهشکده خلیج فارس، مرکز دیسپاچینگ دانشگاه، مرکز تحقیقات زیست فناوری دریا، مجتمع فناوری نیز بازدید کردند. در این بازدید یک روزه ارائه اطلاعات و نوآوری های حوزه زیست فناوری، حوزه آب، حوزه انرژی و نفت و جمع بندی با مدیران استان در دستور کار بود. هدف کارگروه مناطق ویژه، در  بازدید از این مراکز علمی و پژوهشی استان، تایید پتانسیل ها و ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری بندر بوشهر در آینده نزدیک است.  
امید می‌رود انتخاب و بازدید از امکانات و زیرساخت‌های تحقیقاتی پژوهشکده، در راستای سیاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مبنی بر مشارکت با شرکت های دانش بنیان و پارک علم و فن آوری، مسیر توسعه بیشتر را طی کند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code