به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر_ ساری، جلسه شورای پژوهشی با بررسی موضوع بیماری ناشی از هرپس ویروس کوی (KHV) در کپور پرورشی و تصمیم بر حفظ یا حذف  این گونه از سیستم پرورش پلی کالچر ماهیان گرمابی استان مازندران، روز یکشنبه مورخ 16 آبان 1400 در سالن جلسات پژوهشکده برگزار گردید. در این خصوص خانم دکتر قیاسی به معرفی این بیماری، شرایط مستعد کننده بروز، چگونگی انتشار و راهکارهای پیش رو در جهت کنترل و پیشگیری از آن و نیز تجربیاتی در خصوص این بیماری که در بعضی مزارع پرورش ماهیان گرمابی داشتند پرداختند که پیشنهادات ارائه شده ایشان توسط اعضای شورای پژوهشی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . در نهایت مقرر گردید، ضمن مطرح ساختن اهمیت این بیماری و آسیب های ناشی از آن به  آبزی پروران و ارائه راهکارهای عملی در کنار مطالعات انجام شده بر روی این بیماری توسط اداره کل دامپزشکی استان به اداره کل شیلات استان مازندران، نکات مبهم در خصوص میزان شیوع و روش های احتمالی کنترل در قالب یک پروژه تحقیقاتی به اداره کل شیلات استان پیشنهاد گردد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code