دوشنبه هفدهم آبان 1400 

سرپرست انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری در ششمین جلسه شورای پژوهشی انستیتو عنوان کرد:

تعامل با آبزی پروران ماهیان خاویاری در راستای رفع چالش های موجود، با تدوین پروژه های تحقیقاتی مساله محور و كاربردی در الویت كاری محققین انستیتو قرار گیرد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 138 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، ششمین جلسه شورای پژوهشی انستیتو به منظور بررسی پروژه های پیشنهادی بخش های تحقیقاتی و سایر موارد مرتبط با فعالیت های پژوهشی، با حضور سرپرست، معاونین و اعضای شورا برگزار شد.  در ابتدای جلسه دکتر شناور، سرپرست انستیتو، ضمن تاکید به برگزاری جلسات درون بخشی و برون بخشی در راستای افزایش تعاملات سازمانی خواستار ترغیب و تشویق محققین جهت افزایش انتشار مقالات در نشریات علمی پژوهشی معتبر داخلی و خارجی و نیز پیگیری تدوین و اجرای طرح های خاص با مشارکت بخش خصوصی شدند. وی خاطر نشان کردند ضرورت دارد از فرصت ایجاد شده در راستای تشکیل کنسرسیوم ماهیان خاویاری استفاده شود و ضمن افزایش تعامل با آبزی پروران ماهیان خاویاری، پروژه های تحقیقاتی مساله محور و کاربردی در راستای رفع چالش های موجود تدوین گردد. ایشان افزودند هر بخش تحقیقاتی چالش های آبزی پروران را شناسایی و راه حل و پکیجی متناسب با آن داشته باشند. سرپرست انستیتو تصریح نمودند با مشارکت معاون پژوهش و فناوری و مدیران بخش های تحقیقاتی در خصوص نحوه ارتباط با دانشگاه و فعالیت های دانشجویی بازنگری لازم صورت پذیرد و نحوه تعامل با دانشگاه و دانشجو مورد باز بینی قرار گیرد. دکتر محسنی، معاون پژوهش و فناوری انستیتو ضمن قدردانی از مباحث عنوان شده، مواردی را در خصوص نحوه اجرای پروژه های دانشجویی در بخش های تحقیقاتی، اجرای پروژه های تحقیقاتی اثر بخش، نحوه تعامل با کنسرسیوم در خصوص مواردی نظیر جیره غذایی، آمیزش خویشاوندی، ناهنجاری های مورفولوژیکی و پایش فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی سیستم آب برگشتی ارائه کردند. در بخش بعدی جلسه 3 عنوان پروژه تحقیقاتی پیشنهادی بخش های تحقیقاتی به منظور بررسی توسط اعضای شورا ارائه شد تا پس از بحث و تبادل نظر و انجام اصلاحات مورد نظر ایشان جهت تصویب نهایی به کمیته علمی فنی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ارسال گردد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code