دوشنبه هفدهم آبان 1400 

انتشار گزارش سالانه كمیسیون بین المللی تغییر اقلیم و سلامت (LANCET Countdown - 2021)

اعضاء هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در تهیه و تنظیم گزارش سالانه كمیسیون بین المللی تغییر اقلیم و سلامت (LANCET Countdown - 2021) مشارکت و همکاری داشتند.
اخبار مهم سایت | بازدید: 140 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تیم ایرانی عضو کمسیسون بین المللی تغییر اقلیم و سلامت (LANCET) به سرپرستی دکتر فریدون عوفی و با همکاری دکتر مهناز ربانی ها و همراهی دکتر میثم طباطبایی (پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی) و دکتر مازیار مرادی (دانشگاه علوم پزشکی ایران) از سال 2016 مسئولیت یکی از 44 شاخص تغییر اقلیم: "امنیت غذایی دریایی و سوء تغذیه" (Marine food security and undernutrition) را عهده دار می باشند که نتایج مطالعات و پژوهش های ایشان در آخرین شماره نشریه The Lancet (اکتبر 2021) مقاله نامبردگان با عنوان:  The 2021 report of the Lancet Countdown on health and climate change: code red for a healthy future  منتشر گردید. بخشی از مهمترین دستاوردهای شاخص دریایی کمسیسون بین المللی تغییر اقلیم و سلامت به شرح زیر می باشد:
مقایسه میانگین دمای سطح دریا در آبهای سرزمینی70 درصد از کشورها در 2020-2018 با سال مبدا  2005-2003  افزایش نشان داده است که به عنوان یک تهدید فزاینده برای بهره وری از دریا و در نتیجه امنیت غذایی دریایی و مصرف سرانه ماهی محسوب می شود.  
حدود 3/3 میلیارد نفر از جمعیت 7/9 میلیارد نفری جهان به دریا وابسته است که در جمعیت های متراکم و نیمه متراکم نوار ساحلی قرار دارند که جوامع محلی برای تغذیه و امرار معاش به آن تکیه می کنند. این کشورها در گروه کشورهای با شاخص توسعه انسانی (Human Development Report – HDI) کم و متوسط هستند.
تغییرات آب و هوایی از طریق افزایش آب دریا،  دما (و کاهش اکسیژن رسانی مرتبط)، اسیدی شدن اقیانوس ها و سفید شدن صخره های مرجانی (Coral bleaching) منجر به تغییراتی در ماهیان دریایی می شود. در این میان، کشورهای ساحلی مناطق گرمسیری بیشترین میزان تغییرات را دارند و همچنین آسیب پذیرترین افراد در برابر این تغییرات هستند که اثرات اجتماعی-اقتصادی بر جوامع خواهد داشت.
در این پژوهش دمای سطح دریا (SST) در آبهای سرزمینی 136 کشور جهت انعکاس تهدیدات در حال حاضر تغییر اقلیم و تغییر در بهره وری دریایی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور اطلاعات میزان مصرف ماهی با استفاده از داده های جمع آوری شده توسط فائو انجام پذیرفت. در مقایسه میانگین دمای سطح دریا طی سال های  2020-2018 در آبهای سرزمینی  95 کشور از 136 کشور (70 درصد) در مقایسه با دوره مبنا 2005-2003 افزایش قابل توجهی مشاهده می گردد.
مصرف ماهیان دریایی از سال 1988 کاهش یافته است، درصورتی که افزایش در مصرف ماهیان پرورشی مشاهده می شود که از کمیت امگای3 کمتری برخوردار هستند. به عبارت دیگر تغییر اقلیم خطری جهت امنیت غذایی دریایی محسوب می شود.
شاخص توسعه انسانی (Human Development Report – HDI) در برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) برای اندازه گیری توسعه یک کشور استفاده می شود. شامل ترکیبی آماری از امید به زندگی، تحصیلات و شاخص‌های درآمد سرانه است که برای رتبه‌بندی کشورها در چهار ردیف استفاده می‌شود: مقدار 0/8 به عنوان بسیار زیاد ( very high )، بین 0/79 – 0/7 به عنوان بالا (high ) ، 0/69 – 0/5 به عنوان متوسط (medium ) و زیر 0/5 به عنوان پایین (low) طبقه بندی می شود. کشور ایران در بین 189 کشور از رده 70 برخوردار و در گروه high  قرار دارد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code