دوشنبه هفدهم آبان 1400 

برگزاری اولین جلسه کمیته محققان معین استان بوشهر

جلسه کمیته محققان معین در راستای اجرای طرح نظام نوین ترویج با محوریت پهنه بندی عرصه های تولیدی و توانمند سازی مروجان مسئول پهنه های تولید و به تبع آن بهره برداران با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید.
اخبار مهم سایت | بازدید: 162 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، در سالن مرکز تحقیقات کشاورزی استان بوشهر، کمیته محققان معین استان بوشهر در راستای اجرای طرح نظام نوین ترویج با محوریت پهنه بندی عرصه های تولیدی و توانمند سازی مروجان مسئول پهنه های تولید و به تبع آن بهره برداران با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید. این کمیته رسالت مشارکت، برنامه ریزی و استفاده بهینه از کل ظرفیت فنی مروجان و محققان مراکز پژوهشی را بر عهده دارد و در اولین نشست آن برنامه ریزی حضور محققان، نحوه مشارکت و تعامل در اجرای سایت های الگویی، ارائه راهکارهای بهینه برای اجرای بهتر طرح های تحقیقی- ترویجی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code