به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان، ملاقات صمیمی دکتر زنگانه، استاندار جدید با خانواده بزرگ جهاد کشاورزی استان گلستان جهت آشنایی با فعالیت های این سازمان با حضور معاونین، مشاوران، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیران کل و روسای مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و تحقیقات شیلات برگزار گردید. دکتر مهاجر، رئیس سازمان ضمن تبریک انتصاب و قبول مسئولیت استانداری گلستان، فعالیت های حوزه کشاورزی، دام و طیور و آبزیان، آمارهای تولید، طرح های توسعه و اعتبارات مورد نیاز را تشریح نمود و به بیان مشکلات استان در این حوزه پرداخت. سپس مدیران کل و روسای ادارات و مراکز تحقیقاتی به معرفی خود و فعالیت های مجموعه خود پرداختند. در این راستا دکتر آقایی مقدم، ضمن عرض تبریک و تشکر از فرصت به دست آمده ضمن معرفی مرکز، مهمترین فعالیت های مرکز در توسعه آبزی پروری و ذخایر آبزیان را توضیح داد و بیان داشت: این مرکز در حوزه ارزیابی ذخایر، آبزی پروری، اکولوژی، و آموزش و ترویج فعالیت داشته و یکی از اثر بخش ترین فعالیت های مرکز را معرفی میگوی وانامی به آبزی پروری استان به عنوان گونه قابل پرورش با رشد بالا و راندمان تولید مناسب اعلام نمود. وی در ادامه لزوم تخصیص اعتبارات عمرانی و پژوهشی را در بخش تحقیقات میگو بدلیل طرح های توسعه ای شیلات در تکثیر و پرورش میگو خاطر نشان نمود. در پایان دکتر زنگانه ضمن تشکر از زحمات سازمان جهاد در عرضه تولید، بیان داشت که جلسات جداگانه ای با بخش های مختلف جهت تشریح فعالیت ها و نیاز های استان برگزار می گردد. 
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code