به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان_ بندرعباس، جلسه شورای پژوهشی با موضوع بررسی پروپزال تحقیقاتی "دستیابی به بیوتکنیک تکثیر ماهی سوکلا (Rachycentron canadum)" به صورت وبینار با حضور دکتر مرتضوی، رئیس پژوهشکده، معاون پژوهشی و اعضا شورای پژوهشی پژوهشکده برگزار گردید.   در ابتدای جلسه، دکتر محبی کلیاتی در خصوص ضرورت اجرای پروژه صحبت کردند. سپس دکتر پورمظفر، مجری پروژه به معرفی کلیات، اهداف، روش کار، ضرورت اجرا و برنامه زمانی پروژه پرداختند.  در ادامه دکتر مرتضوی و اعضا شورای پژوهشی ضمن تاکید بر لزوم اجرای پروژه، نظرات کارشناسی و اصلاحی خود در خصوص بخش های مختلف پروژه را مطرح نمودند.  در جمع بندی مقرر گردید نظرات فنی ارائه شده از طرف اعضای شورای پژوهشی توسط مجری مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات مرتبط صورت پذیرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code