جمعه بیست و یکم آبان 1400 

ششمین رهاسازی سال 1400 بچه‌ماهیان آزاد دریای خزر با نظارت و همکاری مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور_ تنکابن

2038 عدد بچه‌ماهی آزاد دریای خزر، مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید دکتر باهنر کلاردشت با نظارت و همکاری مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور در بالادست رودخانه چشمه کیله تنکابن رهاسازی شد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 132 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سرد آبی کشور_ تنکابن، ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 19 آبان 1400 تعداد 2038 بچه ‌ماهی آزاد دریای خزر با میانگین وزن 19/5 گرم منتج از تکثیر مصنوعی سال 1399 مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید دکتر باهنر کلاردشت با هدف بازسازی و حفظ ذخایر این گونه ارزشمند و استراتژیک دریای خزر در بالادست رودخانه چشمه کیله تنکابن (پارک چالدره دوهزار) رهاسازی گردید. پیرو هماهنگی قبلی مهندس پاشازانوسی، رئیس مرکز شهید دکتر باهنر کلاردشت با خانم دکتر لشگری، رئیس مرکز مزبور عملیات رهاسازی بچه‌ ماهیان با نظارت و همکاری کارشناسان این مرکز به همراه ثبت فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب، هم‌ دمایی و همسان سازی خصوصیات شیمیایی آب صورت پذیرفت و توصیه ‌هایی در خصوص رعایت نکات بهداشتی جهت حفظ کیفیت بچه ‌ماهیان حین حمل و نقل، بقا در محیط‌ های طبیعی، مکان ‌ها و زمان ‌های رهاسازی با توجه به وزن بچه‌ ماهیان و همچنین سنجش فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب قبل از رهاسازی ارائه شد. پس از رهاسازی بچه ‌ماهیان آزاد، دو عدد مولد نر ماهی آزاد با وزن حدود 800 و 1000 گرم صید شده توسط اکیپ مستقر در حاشیه رودخانه چشمه ‌کیله تنکابن نیز جهت تکثیر به مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید دکتر باهنر کلاردشت منتقل شدند.  
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code