به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، جلسه ارائه طرح خود اشتغالی مهر کریمان (طرح یک به یک) توسط شرکت فنی مهندسی آبزی مهر کریمان روز چهارشنبه مورخ 19 آبان 1400 در محل سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با حضور مدیران و کارشناسان موسسه، مدیران شرکت مذکور، مدیر شیلات استان کرمان و کارشناس سازمان شیلات ایران برگزار شد.
در این جلسه، شرکت مذکور ضمن ارائه نکات فنی و اقتصادی طرح به سوالات حاضرین پاسخ دادند. پایان جلسه مقرر شد که پس از بازدید کارشناسان موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و سازمان شیلات ایران از محل اجرای طرح، نحوه همکاری و مشارکت در تکمیل دانش فنی بررسی و نقش تحقیقات در تجاری سازی این طرح، تعیین شود.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code