یک شنبه بیست و سوم آبان 1400 

برگزاری دوره اثرات صید غیر مجاز بر زیستگاه های مصنوعی و نقش آنها در مدیریت شیلاتی

دوره بررسی اثرات صید غیر مجاز بر زیستگاه های مصنوعی و نقش آنها در مدیریت شیلاتی توسط دکتر بهزادی از اعضای هیات علمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان_ بندرعباس برگزار گردید.
اخبار مهم سایت | بازدید: 179 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان_ بندرعباس، برنامه کارشناسان پهنه با عنوان اثرات صید غیر مجاز بر زیستگاه های مصنوعی و نقش آنها در مدیریت شیلاتی توسط دکتر بهزادی از اعضای هیات علمی این پژوهشکده برگزار گردید.  در این ارائه ایشان به نقش زیستگاه های مصنوعی و نقش آنها در مدیریت شیلاتی آبزیان اشاره کردند. ابتدا در کلیات به مسائل زیست محیطی و مشکلات حاصل از آن در خلیج فارس و دریای عمان و اثرات صید غیر مجاز پرداختند. سپس در ادامه به نقش زیستگاه های صخره ای و  مصنوعی در بازسازی ذخایر و همچنین پروژه های انجام شده مرتبط با زیستگاه های مصنوعی در آبهای استان هرمزگان و بحث در خصوص دستاوردهای هر یک و نتایج آنها پرداخته شد. یافته های حاصل از این پژوهش ها نشان دهنده افزایش تنوع و تراکم ماهیان، جوامع مرجانی، و سایر بی مهرگان در زیستگاه های مصنوعی نسبت به ایستگاه های شاهد بوده است. هم چنین به عنوان جمع بندی نهائی در خصوص نوع سازه، محل استقرار و نحوه چیدمان به بحث پرداخته شد. سپس در انتهای این نشست، کاربردهای زیستگاه های مصنوعی در زمینه تصفیه فاضلاب های شهری در نوار ساحلی، نقش آنها در محافظت از سواحل، نقش آنها در بازسازی ذخایر مرجان ها، بازسازی ذخایر لابسترها و استفاده در مقاصد تفریحی و غواصی تشریح گردید.  
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code