به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر_ ساری، دکتر دشتیان نسب، رئیس پژوهشکده میگوی کشور_ بوشهر، روز دوشنبه 24 آبان 1400 در سالن جلسات پژوهشکده حضور یافتند. دکتر نصراله زاده، رئیس پژوهشکده، ضمن خوشامدگوئی و معرفی مسئولین بخش های تخصصی، به ارائه گزارش کاملی از پروژه ها و دستاوردهای پژوهشکده پرداختند. سپس دکتر دشتیان نسب در مورد موفقیت هایی که در توسعه صنعت تولید میگوی وانامی به دست آورده اند، توضیحاتی ارایه نمودند. ایشان عنوان نمودند طی بیست تجربه کارشناسان آن پژوهشکده با تدابیر بکار برده شده میزان تولید در واحد سطح را افزایش داده و با ایجاد گله های بهگزینی شده توانستند میزان شیوع بیماری های میگو را کاهش دهند. یکی دیگر از دستاوردهای به دست آمده توسط کارشناسان تولید کیتوزان از ضایعات میگو می باشد که در صدد فروش دانش فنی آن به بخش خصوصی می باشند. هدف از این سفر همکاری متقابل در استفاده از دانش فنی تکثیر و پرورش میگو در راستای توسعه این صنعت در استان مازندران و گسترش همکاری ها و فعالیت های تحقیقاتی مشترک در آینده بوده است. در خاتمه ایشان از آزمایشگاه ها و تجهیزات بخش های تخصصی پژوهشکده  نیز بازدید نمودند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code