به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، کارگاه آموزشی ترویجی هوشمند سازی مزارع آبزی پروری روز دوشنبه 24 آبان ماه سال 1400 در محل سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با حضور بیش از 120 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان شیلات ایران، اداره کل شیلات استان ها، مراکز و پژوهشکده های تحقیقاتی شیلاتی، بهره برداران و پرورش دهندگان و نمایندگان شرکت های دانش بنیان در حوزه هوشمندسازی مزارع آبزی پروری برگزار شد. در این جلسه آقایان مهندس افراسیابی معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران، دکتر حسین زاده صحافی معاون ترویج و انتقال یافته های علمی  مؤسسه، دکتر فرازمند مدیرکل دفتر فنآوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دکتر عطری، دکتر مستوفی از موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی درخصوص هوشمندسازی مزارع آبزی پروری و سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و نمونه های موفق اجرای این طرح در دنیا توضیح دادند. در ادامه 7 شرکت از شرکت های دانش بنیان و شرکت های خصوصی که در زمینه اجرای هوشمندسازی مزارع آبزی پروری در حال فعالیت هستند به ارائه توانمندی ها و قابلیت های خود در راستای ارائه خدمات هوشمندسازی مزارع و مراکز پرورشی و تعامل و همکاری با تولیدکنندگان و تکمیل و انتقال فنآوری های هوشمند کردن مزارع شیلاتی  پرداختند.
در انتها مقرر شد اینگونه سمینارهای آموزشی- ترویجی استمرار یافته و زمینه تعامل و شناخت بیشتر کارشناسان و بهره برداران با شرکت های ارائه دهنده فناوری هوشمند در حوزه آبزی پروری فراهم گردد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code