سه شنبه بیست و پنجم آبان 1400 

سخنرانی علمی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان

سخنرانی علمی با عنوان "چالش ها و راهبردهای اقتصادی توسعه پرورش ماهی در قفس (دریای خزر) " توسط مهندس عادل حسینجانی از محققین این پژوهشکده برگزار گردید.
اخبار مهم سایت | بازدید: 233 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان، سخنرانی علمی با عنوان "چالش ها و راهبردهای اقتصادی توسعه پرورش ماهی در قفس (دریای خزر)" توسط مهندس عادل حسینجانی از محققین این پژوهشکده به صورت وبیناری برگزار گردید. وی با اشاره به چالش های جهانی از جمله افزايش جمعيت، تغييرات اقليمی و لزوم توجه بيشتر به بهره وری در مصرف آب، استفاده از سيستم های نوین از جمله پرورش ماهی در قفس را با توجه به وجود منابع آبی متعدد از قبيل درياچه ها، مخازن، رودخانه ها و نوار ساحلی در کشور با رویکرد و نگاهی توسعه پایدار ضروری دانست. ایشان با بیان این که پايداری اقتصادی يک صنعت نيازمند شناخت موانع، مزايا، معايب و چالش های پيش روی آن می باشد چالش ها و موانع اقتصادی توسعه پرورش ماهی در قفس را که منتج از پروژه تحقیقاتی سخنران بوده ارائه کرد و به استراتژی های به دست آمده از تحلیل SWOT اشاره نمود.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code