جمعه بیست و هشتم آبان 1400 

بازدید از مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار

رئیس تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان، رئیس اداره کل شیلات آبهای داخلی استان به همراه تیم کارشناسی از مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار بازدید کردند.
اخبار مهم سایت | بازدید: 260 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، رئیس تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان، طبق هماهنگی های قبلی با تیم کارشناسی به اتفاق رئیس اداره کل شیلات آبهای داخلی استان از مرکز بازدید نمودند. و در جلسه بررسی ظرفیت ها و تعیین اولویت های همکاری مشترک سه جانبه با حضور دکتر شریفیان، رئیس بخش آبزی پروری و دکتر احتشامی، مدیر گروه میگو و سخت پوستان مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور شرکت نمودند. بعد از ارائه، زمینه های همکاری مشترک و دستاوردهای قابل ترویج و انتقال دانش فنی مرکز توسط رئیس مرکز، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و مدیر کل شیلات آبهای داخلی استان نیز به ارائه پروژه های در حال اجرا، دستاوردها و زمینه های امکان همکاری مشترک پرداختند. بعد از توضیحات دکتر شریفیان در خصوص راهبردها و برنامه های مؤسسه در حوزه آبزی پروری تلفیقی و ارائه نقطه نظرات کارشناسی رؤسای بخش های مرکز و کارشناسان مهمان مقرر گردید؛ در زمینه های تعیین ظرفیت های شیلاتی آبهای داخلی و نامتعارف در جنوب استان و امکان سنجی پرورش ماهیان خاویاری در منطقه زرآباد و مولد سازی ماهی کفال خاکستری به منظور تأمین بچه ماهی مورد نیاز پرورش در آبزی پروری تلفیقی و آبهای نامتعارف تأکید گردید. همچنین مقرر گردید تدوین پروژه مشترک در خصوص نیازمندی های تغذیه ای و فرمولاسیون جیره ماهی بومی ارزشمند شیزوترراکس و امکان سنجی استفاده از جلبک های دریایی در تغذیه گاو سیستانی و استخراج عصاره با کاربری آفت کش ها انجام گیرد. در پایان جلسه مسئولین هر اداره توافق کردند؛ صورتجلسه ای به امضای هر اداره برای استاندار و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان به منظور پیگیر های تامین اعتبار برای این هم افزایی توسط دکتر نارویی، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و دبیر کار گروه تحقیقات کشاورزی استان ارسال گردد. همچنین پیگیری جلسه مشترک با دکتر عرب، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان توسط مهندس شاهرودی، مدیر کل آبهای داخلی استان انجام گیرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code