به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر_ ساری، جلسه ای با حضور رئیس، معاونین، مسئولین بخش های تخصصی و کلیه اعضای هیئت علمی پژوهشکده همراه با دکتر شریف روحانی قائم مقام و مسئول برنامه های استراتژیک موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در سالن جلسات پژوهشکده تشکیل دادند. دکتر نصراله زاده، رئیس پژوهشکده، ضمن خوشامدگوئی، به ارائه گزارش کاملی از پروژه ها و دستاوردهای پژوهشکده پرداختند. سپس دکتر شریف روحانی ضمن تشکر از زحمات محققین و کارشناسان، با در نظر گرفتن چالش های بنیادی در رابطه با منابع و بحران آب در ایران و در عین حال افزایش جمعیت و افزایش مصرف آبزیان، آنان را دعوت به اهتمام ورزیدن بیشتر در جهت توسعه تحقیقات و تلاش برای تجاری سازی دانش فنی حاصل از پروژه های تحقیقاتی و کاربردی و تعامل بیشتر با شرکت های خصوصی نمودند. در خاتمه از آزمایشگاه ها و سایت پرورش ماهی کپور با سیستم بیوفلاک نیز دیدن نمودند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code