به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان_ بندرعباس، خانم دکتر میربخش، رئیس بخش زیست فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از پژوهشکده بازدید کردند. در راستای اجرای پروژه تحقیقاتی با عنوان "دستيابی به دانش فنی توليد بهبود دهنده زيستی لجن (خاك سياه) استخرهای پرورش ميگو" با همراهی دکتر محسن گذری، مجری استانی پروژه مذکور، نمونه برداری از مزارع پرورش میگو در منطقه تیاب صورت پذیرفت. ضمن انجام عملیات آزمایشگاهی مرتبط با نمونه برداری انجام شده، با هدف بررسی وضعیت پروژهای مصوب و فعالیت های پژوهشی جاری و مشکلات اجرایی در بخش زیست فناوری پژوهشکده، جلسه مشترک با حضور ایشان، رئیس و معاون پژوهشی پژوهشکده و کارشناسان بخش تخصصی تشکیل گردید.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code