شنبه سیزدهم آذر 1400 

برگزرای جلسه دفاعیه

جلسه دفاعیه نهایی پروژه "بررسی وضعیت صید ذخایر ماهی یال اسبی سربزرگ در آبهای استان هرمزگان" در بندرعباس برگزار شد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 357 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان_ بندرعباس، جلسه دفاعیه نهایی پروژه "بررسی وضعیت صید ذخایر ماهی یال اسبی سربزرگ در آبهای استان هرمزگان" با حضور دکتر مرتضوی، رئیس پژوهشکده، دکتر محبی، معاون پژوهشی، اعضای شورای پژوهشی و داوران پروژه دکتر شجاعی از دانشگاه تربیت مدرس، دکتر دلیری از دانشگاه هرمزگان و دکتر مبرزی از پژوهشکده میگوی کشور برگزار شد.
ابتدا دکتر درویشی در خصوص اجرای فاز میدانی پروژه و اهمیت ماهیان یال اسبی به عنوان منبع غذایی در کشورهای مختلف مطالبی را بیان کردند و به استفاده از تور گوشگیر در غرب و شرق استان هرمزگان در صید این گونه ماهی و ضرورت مدیریت صید آن اشاره نمودند. ایشان در ادامه با اشاره به شرایط اکولوژیکی منطقه مورد بررسی، به پیشینه این گونه تحقیق در جهان، دوره تخم ریزی ماهی یال اسبی، بلوغ و نسبت جنسی و تولید مثل، تغذیه و رژیم غذایی، رابطه طول و وزن، چشمه مناسب تور گوشگیر برای صید این گونه، پویایی شناسی جمعیت این گونه، محاسبه پیراسنجه های رشد، محاسبه ی نرخ مرگ و میر، محاسبه نرخ بهره برداری این گونه مطالبی را بیان کردند.
ایشان در پایان ضمن بیان نتایج پروژه به طور مفصل، به بحث و نتیجه گیری پرداخته و پیشنهاداتی از جمله: ساماندهی مجوزهای صیادی، جایگزین نمودن چشمه تور بهینه، بررسی نقش اجتماعی و اقتصادی صيد ماهی يال اسبی سربزرگ، پايش ذخاير اين گونه تحت پروژه های بلند مدت، اجرای طرح مشترك مديريت صيد ماهی يال اسبی سربزرگ در آبهای جنوب كشور با همكاری سازمان شيلات ايران و موسسه تحقيقات علوم شيلاتی كشور را ارائه کردند.
سپس هر یک از داوران و نیز اعضای شورای پژوهشی نقطه نظرات و رهنمودهای علمی خود را بیان نمودند. در پایان مقرر گردید دکتر درویشی مجری پروژه ضمن دریافت نظرات فنی داوران و اعضای پژوهشی نواقص و ایرادات فنی و نگارشی گزارش نهایی را مرتفع نمایند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code