به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، مدیر بخش آبزی پروری و عوامل اجرایی پروژه تحقیقاتی مشترک انستیتو با دانشگاه گیلان تحت عنوان "تاثير ترکيب القا کننده نوپال بر استرس های زيست محيطی شوری، دما، سم ديازينون و آلودگی های نفتی بنزوآلفاپايرن با تعيين ميزان بيان ژن HSP و شاخص ها ايمنی در بچه ماهيان ازون برون" ضمن حضور در محل اجرای پروژه واقع در دانشکده علوم دانشگاه گیلان از مراحل پایانی اجرای طرح بازدید به عمل آوردند. فاکتورهای زیست محیطی و آلودگی ها از مهمترین عوامل ایجاد استرس و کاهش عملکرد سیستم ایمنی در ماهیان می باشد. هدف از اجرای این پژوهش مشترک، دستیابی به ترکیباتی است که بچه تاس ماهیان را در مقابل عوامل استرس زا همچون دما، شوری و سموم محفاظت نماید و به عنوان یک ماده ضد استرس‌ در فعالیت های آبزی پروری نظیر حمل و نقل و رها سازی مورد استفاده قرار گیرد. شایان ذکر است این پروژه به عنوان دومین پروژه مشترک انستیتو و دانشگاه گیلان به منظور هم افزایی و افزایش تعاملات علمی بین موسسات پژوهشی و دانشگاه ها در راستای رفع موانع و چالش های صنعت انجام شده است.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code