به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر- ساری، نهمین جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده با دستور کار بررسی عناوین اولویت های موسسه در سال 1401 در سالن کنفرانس پژوهشکده برگزار گردید. در ابتدا دکتر صفری گزارشی از روند بررسی و تصویب پروژه های ارائه شده در سال 1400 را ارائه کرده و بیان داشت که در مجموع 4 طرح با بیش از 18 زیرطرح در دست بررسی بوده، همچنین 5 پروژه نیز به صورت جداگانه در دست بررسی می باشد. سپس اولویت های 1401 توسط اعضاء مورد بررسی قرار گرفت و یکی از موارد مطرح شده زیاد بودن تعداد عناوین اولویت ها بود که اعضاء تاکید داشتند اولویت های انتخاب شده باید بر مبنای مشکلات احصای شده باشد و به صورت کلان مطرح گردد؛ بنابراین نیازی به آوردن جزئیات نیست. یکی دیگر از موارد مطرح شده پروژه حاکمیتی بخش هایی نظیر ارزیابی ذخایر و اکولوژی بوده که نیازی نیست به صورت اولویت مطرح شود زیرا بایستی به صورت سالانه انجام گیرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code