به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، رئیس مرکز به همراه معاون پژوهشی، مسئول و کارشناسان آزمایشگاه‌های مرکز از آزمایشگاه غذا دارو بازدید کردند. این بازدید پیرو بازدید دکتر بزرگزاده، مسئول سازمان غذا داروی منطقه آزاد از مرکز به منظور هم افزایی و استفاده از ظرفیت ها، انجام گرفت. مسئول آزمایشگاه سازمان غذا دارو توضیحات و معرفی دستگاه ها و استانداردهای قسمت های مختلف را تشریح نمودند و در پایان مقرر گردید در بحث آزمایشگاه های فیزیک و شیمیایی آب و آزمایشات مولکولی به روش pcr و Rt pcr که اخیرا مرکز با همکاری یک شرکت دانش بنیان تجهیز آزمایشگاه مولکولی نموده هست انجام گیرد و همچنین نشست های مشترک بین کارشناسان و مسئول آزمایشگاه ها به منظور ارایه دوره های آموزشی و تدوین استانداردها با همکاری اداره استاندارد و سایر ارگان ها ذیربط انجام گیرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code