به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، در پیام معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، آمده است:
نمایشگاه دستاوردهای تحقیقاتی این سازمان به سان کتاب گویایی است از توانمندی های پژوهشی، آموزشی و ترویجی که تاکنون توانسته است در عرصه های متنوع بخش کشاورزی دستاوردهای خود را به جهت تنویر افکار عمومی به نمایش بگذارد.
نظر به توانمندی های شایسته آن روابط عمومی در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار (آذر ماه 1400) در آن نمایشگاه، ضمن تقدیر از مساعی شما در ارائه ارزشمند دستاوردهای تحقیقاتی سازمان، موفقیت تان را از درگاه خداوند منان آرزو دارم. 
سید مجتبی خیام نکویی
معاون وزیر و رئیس سازمان
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code