به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور-چابهار، دکتر اشکان اژدری رئیس مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور با شرکت در برنامه رویش شبکه آموزش که روز یکشنبه مورخ 19دی ماه 1400پخش شد به اهمیت موضوع استخرهای نرسری میگو پرداخت. در این برنامه، دکتر اژدری به تعریف واژه نرسری و به بیان اهمیت نرسری در پرورش میگو از قبیل: کاهش بیماری، بهینه کردن زمان بندی خروج لارو تکثیر میگو، کنترل بهتر روی لارو میگو، افزایش بازماندگی لارو میگو، فرصت بیشتر برای آماده سازی استخرهای پرواری و وضعیت نرسری های جنوب کشور و استانداردسازی نرسری اشاره داشتند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code