به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان، دكتر گرولد بودكر، نماينده فائو در جمهوری اسلامی ايران، كارشناس روابط بين الملل وزارت جهاد كشاورزی به همراه مدير كل شيلات گيلان، رئيس پژوهشكده، معاون برنامه ريزی و پشتيبانی و مديريت منابع اداره كل شيلات گيلان از قفس های مستقر در مناطق كياشهر و منطقه آزاد انزلی بازديد كردند. در اين بازديد مهندس مدبری، مدير كل شيلات گيلان به بيان توضيحاتی در خصوص پرورش ماهی در قفس، چالش ها و عمليات انجام گرفته از گذشته تاكنون پرداختند و خواستار كمك های تجهيزاتی و فنی در اين خصوص شدند. دكتر صياد بورانی، رئيس پژوهشكده در حاشيه اين ديدار به توضيحاتی در خصوص گونه های پرورشی در قفس در ايران پرداخت و در خصوص ويژگی های دريای خزر و طرح های انجام گرفته توضيحاتی ارايه دادند و خواستار ارايه توضيحات فنی و مدل های مهم پرورش ماهی در قفس با توجه به ويژگی دريای كاسپين از سوی كارشناسان فائو و كارشناسان متخصص داخلی شدند و آمادگی  پژوهشكده را در خصوص برگزاری وبينار تخصصی را اعلام نمودند و همچنين توضيحاتی در خصوص وضعيت رودخانه های منتهی به دريای خزر و نقش اين رودخانه ها در بازسازی ذخاير، ماهيان مهاجر و نيمه مهاجر ارايه دادند. در ادامه دکتر گرولد بودكر ابراز داشتند كه حمايت فنی، تجهيزاتی و كارشناسی از سوی سازمان فائو را برای سازمان شيلات ايران و مراكز تحقيقاتی ضروری دانستند و تاكيد داشتند كه اين موضوع را پيگيری خواهند كرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code