به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان_ بندرعباس، دوره آموزشی با عنوان " آشنایی جامعه صیادی با نحوه برداشت پایدار از ذخایر میگو" توسط دکتر محمد مومنی عضو هیات علمی این پژوهشکده با شرکت  کارشناسان شاغل در وزارت جهاد کشاورزی، سازمان های وابسته، جمع کثیری از صیادان و بهره برداران به صورت وبینار برگزار گردید.
در این دوره آموزشی، در خصوص آمار جهانی صید میگو، استفاده از تور ترال به عنوان اصلی ترین روش صید میگو در ایران و جهان، مطالبی ارائه شد. در ادامه ویژگی های صید و صیادی میگو در خلیج فارس، صید ضمنی و عوامل پایداری صید ارائه گردید. دکتر مومنی در بخش دوم سخنان خود نقش مراکز تحقیقات شیلاتی در مدیریت صید میگو در تعیین زمان مناسب صید، تعیین میزان مجاز برداشت (TAC) و تعیین زمان خاتمه صید، لزوم استفاده از صید ترال در محدوده زمانی خاص و چالش های اساسی در صید و صیادی میگو مطالبی را بیان نمودند.
ایشان در پایان ضمن جمع بندی مطالب، بهره برداری پایدار از ذخایر میگو را منوط به مدیریت صید میگو و حفاظت از زیستگاه این گونه دانستند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code