به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور_ بوشهر، سوم بهمن ماه سال ۱۴۰۰، نشست مدیران پژوهشکده با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر برگزار شد. در این جلسه دکتر دشتیان نسب با تبریک پذیرش مسولیت به دکتر نوذر منفرد، ضمن گزارش برنامه ها و امکانات موجود در دو پژوهشکده میگوی کشور و مرکز ملی تحقیقات میگوی SPF بر اهمیت و نقش موثر مدیریت جهاد کشاورزی استان در تحقق برنامه های پژوهشی تاکید، کردند. در زمینه ارائه طرح توسعه تولید مولدین عاری از بیماری و بهگزینی شده، همچنین حمایت از سایر موضوعات تحقیقات کاربردی شیلات، در این جلسه تبادل نظر شد. دکتر منفرد با تقدیر از زحمات پژوهشکده میگوی کشور، قول دادند با توجه به نیاز صنعت، به مولدین فوق الذکر، سعی و کوشش در توسعه بستر ایجاد شده خواهند داشت. در پایان مدیر جهاد کشاورزی استان بوشهر حمایت از توسعه زیرساخت های پژوهشی و ساختاری در مرکز ملی تحقیقات میگوی عاری از بیماری (SPF) را اعلام کردند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code