به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر_ ساری، کارگروه زیربنایی استان مازندران با موضوع: ارزیابی موانع توسعه پرورش ماهی در قفس های دریایی برگزار شد. این جلسه به دعوت بسیج نخبگان و رئیس کارگروه امور زیربنایی سپاه مازندران (دکتر رضایی نصرتی) در سالن اجتماعات اداره کل شیلات استان با حضور نمایندگانی از پژوهشکده اکولوژی دریایی خزر (دکتر فارابی)، سازمان حفاظت و محیط زیست استان مازندران واحد محیط زیست دریایی (دکتر نصیر احمدی، مهندس حسینی و مهندس محمدی)، اداره کل شیلات مازندران (دکتر عباس زاده، مهندس اشرف زاده، مهندس حامی طبری و مهندس طاهری) و بخش خصوصی (مهندس گلپور) به مدیریت دکتر هدایتی فرد از دانشگاه در مورخ 5 بهمن 1400 تشکیل شد و موانع موجود و راه های برون رفت از آن مطرح، بررسی و پیشنهاد شد. مقرر شد جلسه ای با همین موضوع در حضور استاندار استان مازندران از طرف سپاه در آینده نزدیک برای بیان بی واسطه این پیشنهادات برگزار گردد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code