شنبه نهم بهمن 1400 

برگزیده شدن عضو هیات علمی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور_ اهواز به عنوان محقق معین برتر

در گردهمایی سراسری شبکه دانش کشاورزی و شبکه آموزش کشاورزی، دکتر محمد یونس زاده فشالمی، عضو هیات علمی پژوهشکده به عنوان محقق معین برتر پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور برگزیده شد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 359 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور_ اهواز، در گردهمایی سراسری شبکه دانش کشاورزی و شبکه آموزش کشاورزی در زمستان 1400، دکتر محمد یونس زاده فشالمی، عضو هیات علمی پژوهشکده به عنوان محقق معین برتر معرفی و برگزیده گردید.
گفتنی است، در چند سال اخیر پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور رسالت پژوهشی خود، اقدامات مشخص و مهمی را در انجام طرح های ترویجی و ارتباط مستقیم با بخش خصوصی از طریق محققان معین برای آموزش، ترویج و انتقال دانش فنی به منظور رفع مشکلات بهره برداران داشته است.
روابط عمومی پژوهشکده مزبور، ضمن تبریک به همکار گرامی، از خدای بزرگ برای ایشان تندرستی، سربلندی و استواری گام در مسیری که در آن پا نهاده اند آرزومند است.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code