به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور_ اهواز، با سفر دکتر آرزو وهاب نژاد، مجری طرح زیست سنجی آبزیان به استان خوزستان در تاریخ نهم بهمن سال جاری، عملیات اجرایی پروژه پایش وضعیت برداشت از ماهیان سنگسر، شوریده، حلوا سفید، شانک و میش ماهی با استفاده از داده های زیست سنجی آغاز شد. در این عملیات که با همراهی مهندس هوشنگ انصاری، رئیس بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر پژوهشکده و مهندس مجتبی نجف آبادی، رئیس ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی و مجری پروژه در استان خوزستان صورت گرفت، صیادان همکار و علاقه مند در بنادر اروند کنار و چوئبده آبادان با زیست سنجی آبزیان آشنا شدند و آموزش های لازم به آنها ارائه گردید.  گفتنی است در دهه گذشته با افزایش بی سابقه تلاش صیادی و به کارگیری تورهای گوشگیر با چشمه های مختلف توسط صیادان، ذخایر آبزیان در آب های شمال غربی خلیج فارس (استان خوزستان) تحت فشار بوده است. این عوامل همراه با صید در زمان نامناسب و فرصت ندادن به آبزیان برای تخمریزی باعث کاهش چشمگیر ذخیره ماهیان اقتصادی در این منطقه شده است. نتایج این پژوهش که با استفاده از داده های طول استاندارد و پارامترهای پویایی جمعیت ماهیان هدف به دست خواهد آمد در راستای مدیریت ماهیگیری مسئولانه در اختیار بخش اجرا قرار خواهد گرفت.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code