دوشنبه یازدهم بهمن 1400 

برگزاری وبینار علمی_ تخصصی

وبینار علمی_ تخصصی تحت عنوان "از ژنتیك به سوی ژنومیكس در آبزی پروری و شیلات" در انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری برگزار شد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 260 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، وبینار علمی_ تخصصی تحت عنوان "از ژنتیک به سوی ژنومیکس در آبزی پروری و شیلات" توسط دکتر امید جعفری، عضو هیات علمی انستیتو برگزار شد. در این وبینار مدرس دوره مهمترین تغییرات ایجاد شده در مطالعات مولکولی آبزیان، بررسی و روش های نوین مرز علم و فرصت های موجود جهت استفاده از علم ژنومیکس در بهبود صنعت آبزی پروری و مدیریت ذخایر طبیعی ماهیان در صنعت ماهیان خاویاری را تشریح نمودند. ایشان با ارائه نقشه راه در راستای نیل به آبزی پروری پایدار، استفاده از اطلاعات ژنتیکی در ایجاد جمعیت های پایه، مهم ترین عامل در تداوم برنامه های تولیدی آبزی پروری برشمردند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code