به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر_ ساری، خانم دکتر لک، رئیس پژوهشکده علوم زمین کشور به اتفاق معاون پژوهشی و دکتر قنبرزاده، مدیر کل زمین شناسی استان مازندران از پژهشکده بازدید نمودند. ابتدا جلسه با خیر مقدم دکتر نصراله زاده، رئیس پژوهشکده آغاز گردید، سپس ایشان به معرفی پژوهشکده و کلیه پروژه ها و تحقیقات انجام شده، امکانات، تجهیزات، دستگاه ها و کارشناسان متخصص شاغل در این پژوهشکده پرداختند. سپس خانم دکتر لک ضمن معرفی پژوهشکده علوم زمین کشور خواستار تفاهم نامه ای شدند که هدف آن براساس تبادل اطلاعات و ایجاد دوره آموزشی، تحقیقاتی  مشترک و همچنین  استفاده از کشتی تحقیقاتی این پژوهشکده  برای اجرای پروژه های مشترک می باشد.
ضمنا از این پژوهشکده برای عضویت در کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی دعوت نمودند. در پایان از کلیه بخش های تخصصی پژوهشکده دیدن نمودند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code