چهارشنبه سیزدهم بهمن 1400 

انتقال دو یافته تحقیقاتی توسط مرکز یاسوج

آشنائی با نژادهای برتر ماهیان سردآبی و ترویج استفاده غیر مستقیم آب های رودخانه از طریق زهکشی و بالا بردن کیفیت ماهی تولیدی در قالب انتقال یافته تحقیقاتی توسط مرکزیاسوج برگزار شد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 302 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، دو موضوع آشنائی با نژادهای برتر ماهیان سردآبی و ترویج استفاده غیر مستقیم آب های رودخانه از طریق زهکشی و بالا بردن کیفیت ماهی تولیدی در قالب انتقال یافته های تحقیقاتی توسط محققین مرکز برگزار گردید. در این برنامه که کارشناسان و بهره برداران شرکت داشتند. دکتر نظری در خصوص نحوه انتخاب نژادهای برتر قزل آلای رنگین کمان، چگونگی ردیابی ژنتیکی، لزوم مدیریت ژنتیکی و خویشاوندی در کارگاه های تکثیر و پرورش و مقایسه تنوع ژنتیکی ماهیان وارداتی و ذخایر بومی در مزارع پرورشی به کمک روش های نوین ژنومی توضیحات لازم را ارائه دادند. دکتر راستیان نیز نسب به لزوم استفاده غیر مستقیم آب های رودخانه از طریق زهکشی و بالا بردن کیفیت ماهی تولیدی توضیحات لازم را مطرح نمودند. در این ارائه به مواردی از قبیل مدیریت زهکشی و انتقال آب، مدیریت پساب مزارع پرورشی قزل آلای رنگین کمان جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی و افزایش کیفیت تولید اشاره گردید.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code