به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، در دیدار برخی از مسئولان موسسه، با کارشناسان لبنانی، امکان همکاری های مشترک در عرصه تحقیقات شیلات، بررسی طرفین در مورد موضوعات مختلف، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این دیدار ابتدا پتانسیل های موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مراکز و پژوهشکده های تابعه و فعالیت های تخصصی هر کدام تشریح و سپس زمینه های گوناگون همکاری های مشترک و انتقال دانش فنی بین دو کشور، مورد بحث قرار گرفت.
موضوعاتی مانند: ماهی تیلاپیا، ماهی قزل آلا، کپورماهیان، پرورش ماهی در قفس، صدف خوراکی و مروارید ساز از مهمترین مواردی بود که از طرف موسسه برای هیات لبنانی توضیح داده شد.
در این دیدار، مسئول جهاد البناء لبنان، استاد دانشگاه لبنان، معاون علمی دفتر روابط ایران و لبنان، مدیرکل امور بین الملل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشاور دفتر همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، مسئول بخش کشاورزی دفتر همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، قائم مقام موسسه، معاون پژوهش و فناوری موسسه، معاون ترویج و انتقال یافته های موسسه و رئیس دفتر بین الملل موسسه حضور داشته و نظرات خود را درباره همکاری های مشترک د ر حوزه تحقیقات شیلات و آبزیان، ارائه دادند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code