یک شنبه بیست و چهارم بهمن 1400 

ارائه گزارش عملکرد دو پژوهشکده و انستیتو

در نخستین روز برگزاری جلسه شورای مدیران، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی – انزلی، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر – ساری و انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، عملکرد یکساله مجموعه متبوع خود را ارائه دادند.
اخبار مهم سایت | بازدید: 496 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، در ابتدای جلسه، دکتر بهمنی رئیس موسسه، در ارتباط با نحوه ارائه گزارش و خروجی اثربخش مراکز و پژوهشکده ها با توجه به برخورداری از نیروی انسانی توانمند، توضیحاتی را بیان کرد.
 
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی – انزلی
دکتر صیاد بورانی رئیس پژوهشکده، با بیان اینکه پژوهشکده مذکور در سال جاری 3 طرح و 21 پروژه را انجام داده است، گفت: 18 گزارش نهایی، در سال جاری فروست گرفت و 4 دستاورد فناور قابل تجاری، معرفی شد.
چاپ 6 کتاب، 28 مقاله علمی پژوهشی معتبر داخلی و خارجی، حضور در 37 کنفرانس معتبر بین المللی، حضور در 5 دوره و کارگاه آموزشی بین المللی خارجی، از دیگر دستاوردهای پژوهشکده است که دکتر صیاد بورانی به آنها اشاره کرد..
وی ادامه داد: تولید یک میلیون دز آنتی بادی پلی کلونال ضد بیماری سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی، تولید میلیون ها عدد تخم چشم زده کپور تاتا با همکاری بخش خصوصی و تولید هزارن قطعه تخم چشم زده ماهی سوف سفید از مهمترین دستاوردهای بیولوژیک فناورانه و هسته های اولیه آبزیان است..
دکتر صیاد بورانی در ادامه، پروژه های مهم پژوهشکده متبوع خود را تشریح و عنوان کرد: بیش از 6 هزار و 800 نفر روز آموزش در قالب کارگاه آموزشی ترویجی، 60 نفر روز برگزاری روز مزرعه و 5 نفر روز بازدید ترویجی در قالب طرح یاوران تولید از دستاوردهای ترویجی سال جاری برای پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی محسوب می شود.
وی در ادامه، مشکلات پژوهشی و تحقیقاتی پژوهشکده را تشریح و قراردادهای انجام شده در سال جاری را معرفی کرد.
روسای بخش های مختلف موسسه، نظرات خود را در مورد عملکرد پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، عنوان و راهنمایی های خود را جهت بهبود فعالیت ها پیشنهاد دادند.
در ادامه دکتر حافظیه معاون پژوهش و فناوری موسسه نیز در مورد تعیین تکلیف پروژه های معوقه، ثبت در سامانه و منطقی بودن نسبت اعضای هیات علمی با تعداد پروژه های انجام شده سخنانی را ابراز و از تلاش محققان آن پژوهشکده، قدردانی کرد.
سپس دکتر حسین زاده، معاون ترویج و انتقال یافته های علمی موسسه در ارتباط با برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی، اجرای طرح های اشتغالزایی و ثبت مستندات برای ارائه گزارش فعالیت های انجام شده، توضیح داد.
 
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر – ساری
دکتر نصراله زاده رئیس پژوهشکده، با بیان اینکه پژوهشکده مذکور در سال جاری 2 طرح و 9 پروژه را انجام داده است، گفت: 7 گزارش نهایی، در سال جاری فروست گرفت.
چاپ 3 کتاب، 48 مقاله علمی پژوهشی معتبر داخلی و خارجی، حضور در 6 کنفرانس معتبر بین المللی و دریافت 5 نشان، لوح و جایزه ملی از دیگر فعالیت هایی است که وی به آنها اشاره کرد.
وی ادامه داد: تولید 6 نوع بیوسیلاژ از قبیل ضایعات ماهیان گرمابی، طیور، کیلکا، ماهیان خاویاری و تیلاپیا و تولید دو بذر واکسن آبی و روغنی یرسینیوزیس از مهمترین دستاوردهای بیولوژیک فناورانه و هسته های اولیه آبزیان است.
دکتر نصراله زاده در ادامه، پروژه های مهم پژوهشکده متبوع خود را تشریح و عنوان کرد: برگزاری 120 نفر آموزش برنامه انتقال یافته تحقیقاتی، برگزاری 2 روز آموزش کارگاه آموزشی ترویجی و 4 روز بازدید ترویجی در قالب طرح یاوران تولید از دستاوردهای ترویجی سال جاری برای پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، محسوب می شود.
وی در ادامه، مشکلات پژوهشی و تحقیقاتی پژوهشکده را تشریح و قراردادهای انجام شده در سال جاری را معرفی کرد.
روسای بخش های مختلف موسسه، نظرات خود را در مورد عملکرد پژوهشکده اکولوژی دریای خزر پیشنهاد دادند.
در ادامه دکتر حافظیه معاون پژوهش و فناوری موسسه نیز در مورد تعیین تکلیف پروژه های ثبت موقت در سامانه و محققین و اعضای هیات علمی که پروژه ندارند توضیحاتی ارائه داد. در ادامه ایشان  عنوان کرد که بحث افزایش اعتبارات پروژه های ارزیابی و اکولوژی تا حدی برای مرکز اعمال شده است.
سپس دکتر حسین زاده، معاون ترویج و انتقال یافته های علمی موسسه، در خصوص لزوم سایت الگویی. محوریت و افزایش فعالیت های ترویجی در پژوهش های مربوط به ذخایر و حوزه های صید و صیادی مباحثی را مطرح نمود. همچنین عنوان شد مستندات طرح کسب و کار ارائه شده در گزارش برای موسسه ارسال گردد و کارنامه تجاری سازی مورد انتظار از مرکز در سال 1401 تحقق یابد.
دکتر قائدنیا، معاون برنامه ریزی و پشتیبانی نیز تشکر ویژه بابت گشت تحقیقاتی گیلان ازکلیه همکاران دست اندرکار داشت.
 
انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری - رشت
دکتر شناور ماسوله رئیس انستیتو، با بیان اینکه انستیتو مذکور در سال جاری 6 طرح و 39 پروژه را انجام داده است، گفت: 14 گزارش نهایی، در سال جاری فروست گرفت و 5 دستاورد فناور قابل تجاری، معرفی شد.
چاپ 3 کتاب، 25 مقاله علمی پژوهشی معتبر داخلی و خارجی، حضور در 4 کنفرانس معتبر بین المللی و 2 اجلاس بین المللی از دیگر فعالیت هایی است که وی به آنها اشاره کرد.
وی ادامه داد: تولید 5 کیلوگرم پروبیوتیک، 300 میلی گرم هورمون، 30 هزار قطعه بچه ماهی و 200 میلی گرم انجام اسپرم ماهیان خاویاری نژاد رودخانه سفید رود، از مهمترین دستاوردهای بیولوژیک فناورانه و هسته های اولیه آبزیان است.
دکتر شناور ماسوله در ادامه، پروژه های مهم پژوهشکده متبوع خود را تشریح و عنوان کرد: بررسی اثر تیامین بر عملکرد تولید مثل و کیفیت لارو فیل ماهی، تعیین تناوب و تنوع لارو فیل ماهی در زمان سازگاری به غذای دستی و بررسی امکان رهاسازی بچه ماهیان خاویاری در آبراهه اسکله کیانشهر، جزو نمونه پروژه های انجام شده در انستیتو محسوب می شود.
6 دوره ترویجی ، 2 دستاورد در مرحله ثبت اولیه  و 2 مشارکت در جشنواره و فن بازار و نمایشگاه ، یک مورد مشارکت در اجرای مزارع و سایت ها الگویی ترویجی برای بهره برداران، 86 نفر روز آموزش در قالب روز مزرعه، بیش از 1200 نفر روز آموزش با برگزاری هفته انتقال یافته های تحقیقاتی و 21 نفر روز بازدید ترویجی در طرح یاوران تولید از دیگر اقدامات انستیتو  بود که دکتر شناور ماسوله به آن اشاره داشت.
وی در ادامه، تسهیل همکاری بین مراکز در جهت اجرای پروژه های مشترک و تسهیل روند تصویب پروژه ها را پیشنهاد داده ومشکلات پژوهشی و تحقیقاتی پژوهشکده را تشریح و قراردادهای انجام شده در سال جاری را معرفی کرد.
دکتر حافظیه، معاون پژوهش و  فناوری، تعیین تکلیف پروژه های ثبت موقت شده و پروژه های معوقه را خواستار شد و ابراز امیدواری کرد در سال 1401، مسیر شفافی را در اولویت سنجی های مرکز داشته باشیم.
دکتر حسین زاده، معاون ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی نیزدر ادامه گفت: انستیتو و مرکز تنکابن در اجلاس ناکا به عنوان لید سنتر هستند به همین دلیل لازم است در سایت انگلیسی مرکز بازنگری گردد و جدول عناوین، مدرسین و زمان بندی خدمات توسط انستیتو به موسسه ارائه شود.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code