شنبه بیستم فروردین 1401 

آغاز عملیات اجرایی پروژه ایجاد بانک ژن ماهی گطان در پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور_ اهواز

عملیات اجرایی پروژه ایجاد بانک ژن ماهی گطان با نشانه گذاری و نمونه برداری از جمعیت های موجود در مرکز تکثیر دشت آزادگان و پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور آغاز گردید.
اخبار مهم سایت | بازدید: 284 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور_ اهواز، پروژه ایجاد بانک ژن گطان با نشانه گذاری و نمونه برداری از جمعیت های موجود در مرکز تکثیر دشت آزادگان و پژوهشکده در تاریخ 16 فروردین سال جاری آغاز گردید.
این پروژه که به صورت مشترک بین پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور و اداره کل شیلات خوزستان انجام می گردد، با محوریت ایجاد بانک ژن، حفظ ذخایر ژنتیکی، تهیه شناسنامه برای مولدین گطان و بررسی ساختار جمعیت آن ها می باشد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code