شنبه بیستم فروردین 1401 

عملیات اجرایی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور_ اهواز

عملیات اجرایی پروژه بررسی اثر بخشی و دوره زمانی محافظت کنندگی واکسن آئروموناس هيدروفيلا در ماهی کپور معمولی در شرايط مزرعه در پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور آغاز گردید.
اخبار مهم سایت | بازدید: 289 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور_ اهواز، پروژه بررسی اثر بخشی و دوره زمانی محافظت کنندگی واکسن آئروموناس هيدروفيلا در ماهی کپور معمولی در شرايط مزرعه در پژوهشکده، از فروردین ماه سال جاری آغاز گردید.
گفتنی است، این پروژه به صورت مشترک بین پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور و موسسه تحقیقات واکسن و سرم رسازی رازی_ شعبه جنوب کشور_ شیراز و با همکاری اداره کل دامپزشکی استان خوزستان و بخش خصوصی انجام می گردد و محوریت آن تهیه واکسن در مقیاس نیمه صنعتی و مقایسه کارکرد آن از سطح آزمایشگاهی به مزرعه می باشد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code