به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، در دومین پژوهش نامه دانش شناسی کشاورزی، وضعیت انتشار و استناد به مقالات و شاخص هرش واحدهای تابعه سازمان در پایگاه های استنادی بین المللی ISI، Scopus و Google Scholar در سامانه علم سنجی مشخص شده است. در جدول مربوط به پایگاه اسنادی  Scopus سامانه علم سنجی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، با 267 پژوهشگر، بیش از 1400 مقوله علمی تولید داشته شاخص هرش برای آن عدد 53 برآورد شده است. موسسه رتبه چهارم را بعد از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در این زمینه به دست آورده است. این در حالی است که وضعیت انتشار و استناد به مقالات و شاخص هرش در پایگاه استناد ISI سامانه علم سنجی، میزان تولیدات علمی، 957 مورد و شاخص هرش برای آن 46 است. در این بخش نیز، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، رتبه چهارم را از آن خود کرده است.
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، در جدول انتشار و استناد به مقالات و شاخص هرش در پایگاه استنادی Google Scholar سامانه علم سنجی، با یک پله صعود، در جایگاه سوم قرار گرفته است. در این جدول، بیش از 11 هزار و 400 مورد تولیدات علمی، با شاخص هرش 83 برای موسسه به ثبت رسیده است.
دکتر سید مرتضی حسینی، دکتر منصور طرفی موزان زاده، دکتر رضا صفری عیسی خندقی، دکتر مهرزاد کشاورزی فرد، دکتر حسن نصراله زاده ساروی، دکتر محمد صدیق مرتضوی و دکتر نیما پورنگ در پایگاه ISI سامانه علم سنجی، جزو 50 پژوهشگر برتر از موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور انتخاب شده اند. این در حالی است که در همین پایگاه، نام موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، در جایگاه دوم فهرست 50 پژوهشگر برتر بر اساس نام واحد سازمانی قرار گرفته است.
در جدول وضعیت تولیدات علمی 50 پژوهشگر برتر سازمان در پایگاه Scopus سامانه علم سنجی، نام دکتر سید مرتضی حسینی، منصور طرفی موزان زاده، مهرزاد کشاورزی فرد، رضا صفری عیسی خندقی، حسن نصراله زاده ساروی و تورج ولی نسب، درج شده است. در این پایگاه، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، در جایگاه چهارم ایستاده است.
در جدول وضعیت تولیدات علمی 50 پژوهشگر برتر سازمان در پایگاه Google Scholar سامانه علم سنجی نیز دکتر سید مرتضی حسینی، دکتر محمود بهمنی، دکتر نیما پورنگ و دکتر محمد محمدی، حضور داشته و نام موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در ردیف چهارم به چشم می خورد.
در ارزیابی و رتبه بندی مجلات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، با کسب امتیاز 94 از 100 و رتبه A+ جایگاه چهارم را به خود اختصاص داده است. همچنین این موسسه، با 491 عنوان مقاله رتبه سوم را در سامانه رزومه هوشمند به دست آورده است. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با چاپ 33 عنوان کتاب، به همراه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، رتبه دوم را کسب کرده است.
روابط عمومی موسسه، این موفقیت ارزشمند را به تمامی همکاران پژوهشگر تبریک عرض نموده و از خداوند منان توفیق روزافزون آنها را خواستار است.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code