چهارشنبه بیست و چهارم فروردین 1401 

برگزاری جلسه مشترک پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور با پارک علم و فناوری گیلان

جلسه ای با حضور دکتر صیاد بورانی، رئیس پژوهشکده و هئیت همراه با دکتر باستی، رئیس پارک علم و فناوری گیلان به منظور توسعه همکاری های پژوهشکده با پارک علم و فناوری برگزار گردید.
اخبار مهم سایت | بازدید: 287 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان، جلسه ای به منظور توسعه همکاری های پژوهشکده با پارک علم و فناوری در زمینه فعالیت واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان در زمینه آبزی پروری برگزار گردید. در این جلسه  دکتر باستی، رئیس پارک علم و فناوری، دکتر صياد بورانی، رئيس پژوهشکده، دکتر قاسمی، معاون پژوهشی، مهندس حسینجانی،مدیر ترویج، مهندس تکریمی، مشاور رئيس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و خانم مهندس پورمرادی حضور داشتند. در ابتدای جلسه، دکترصیادبورانی به معرفی فعالیت های پژوهشکده و ارایه دستاوردهای شاخص آن پرداخت و در ادامه نحوه همکاری ها، مورد بحث قرار گرفت. پس از طرح پیشنهادات و نظرات از سوی طرفین، مقرر شد که با توجه به امکانات و توانمندی های تخصصی پژوهشکده، حمایت ها و همکاری های پارک بیش از پیش صورت پذیرد. همچنین هماهنگی با مجریان و پژوهشگران مرتبط، خلاصه مشخصات فنی، مزایای اقتصادی و رقابتی، توجیهات اقتصادی دستاوردهای شاخص پژوهشکده تهیه و از طریق پارک علم و فناوری استان گیلان و فن بازار نسبت به تجاری سازی موارد شاخص اقدام گردد. با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای تقویت شرکت های دانش بنیان مقرر شد طی نشست های مشترک با حضور کارشناسان طرفین نسبت به راهکارهای تقویت فعالیت های مبتنی بر دانش اقدامات شایسته صورت گیرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code