به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، مهندس تکریمی مشاور رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، طی نشستی با مدیریت، معاونین و مسئولین حوزه ریاست، آبزی پروری و نماینده منتخب شرکت دانش بنیان انستیتو، در خصوص ایجاد شرکت های دانش بنیان و ارائه راه کارهای ممکن جهت ثبت این شرکت ها به بحث و تبادل نظر پرداختند. دکتر شناور، رئیس انستیتو، در ابتدا این نشست گزارش مختصری از عملکرد انستیتو در دو حوزه مدیریت ارزیابی و آبزی پروری ارائه کرد. سپس هریک از حاضرین در این جلسه دستاوردهای پژوهشی و اثربخش انستیتو در صنعت ماهیان خاویاری در راستای شرکت های دانش بنیان را ارائه نمودند. مهندس تکریمی راهکارهای ممکن جهت ثبت شرکت دانش بنیان از جمله دسته بندی دستاوردهای تحقیقی و ترویجی انستیتو برحسب میزان هزینه، مقیاس تولید و به دنبال آن میزان درآمد حاصل از هر دستاورد، همکاری با مراکزی از جمله پارک علم و فناوری، دانشگاه ها و مراکز و شرکت های خصوصی را عنوان کردند. وی تسریع کردند می توان دستاوردهای انستیتو را به کمک شرکت های کارگزار قوی که ارزیابی فنی از این دستاوردها داشته باشند، بازاریابی نمود. در خاتمه مهندس تکریمی از بخش های تحقیقاتی انستیتو بازدید و با نتایج و دستاوردهای هر بخش آشنا و راه کار ممکن جهت ثبت دستاورد در هر بخش را به کارشناسان مربوطه ارائه دادند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code