یک شنبه بیست و هشتم فروردین 1401 

نشست مشترک با فرماندار بندر لنگه

نشست مشترک رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان_ بندرعباس، و همراهان با مهندس مرادزاده، فرماندار بندر لنگه و مهندس زرهی، معاون برنامه ریزی، برگزار شد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 330 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان_ بندرعباس همزمان با حضور دکتر مرتضوی، رئیس و معاونین پژوهشکده در بندرلنگه، نشست مشترکی با مهندس مراد زاده، فرماندار بندر لنگه و همچنین مهندس زرهی معاون برنامه ریزی فرمانداری بندرلنگه در خصوص پروژه های انجام شده و جاری ایستگاه تحقیقاتی نرم تنان بندرلنگه  و انتقال دانش فنی به بخش خصوصی و سرمایه گذاران برگزار گردید. مهندس مرادزاده ضمن استقبال از موضوع،  فرمودند که در جهت تحقق شعار سال از سرمایه گذاران در این موضوع حمایت خواهد نمود. در این نشست، موضوعاتی مانند انتقال دانش فنی پرورش انبوه صدف خوراکی، تکثیر ماهیان زینتی و صدف مرواردید ساز مورد بحث قرار گرفت.  سپس دکتر مرتضوی به همراه خانم دکتر محبی، معاون پژوهشی و دکتر بهزادی، معاون پشتبانی پژوهشکده از  ایستگاه تحقیقاتی نرمتنان بندرلنگه بازدید کردند.  بعد از آن در جلسه ای با حضور رئیس و محققین ایستگاه، پروژه ها و فعالیت های جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست، به صورت ویژه  پیشرفت پروژه تحقیقاتی تکثیر ماهی سوکلا و رفع نیازمندی های فنی و زیر ساختی آن مورد بررسی قرار گرفت و موارد توسط کارشناسان ایستگاه مطرح گردید. همچنین جلسه مشترکی با حضور مهندس غفوری، مدیر شیلات بندرلنگه برگزار گردید. محوریت این جلسه، نحوه همکاری های مشترک در اجرای مزرعه الگویی پرورش انبوه صدف خوراکی و پروژه مصوب موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در زمینه زیست سنجی ماهیان تجاری و تون ماهیان بود.  در انتها به منظور جلب حمایت تعاونی صیادی بندر دیوان در اجرای مزرعه الگویی "پرورش انبوه صدف خوراکی" گفتگویی با مدیر تعاونی مربوطه برای راه اندازی مزرعه و هماهنگی با صیادان منطقه صورت پذیرفت و ایشان از نشر و ترویج دستاوردهای پروژه تحقیقاتی خاتمه یافته استقبال نمود.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code