سه شنبه سی ام فروردین 1401 

جلسه شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان مازندران

جلسه شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی استان با محور ارائه گزارش عملکرد سال 1400 و تبیین سیاست های تحقیقاتی و ارائه پیشنهادت در سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار گردید.
اخبار مهم سایت | بازدید: 349 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر_ ساری، جلسه 347 شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی استان با محور ارائه گزارش عملکرد سال 1400 و تبیین سیاست های تحقیقاتی و ارائه پیشنهادت در خصوص همکاری مشترک مراکز تحقیقاتی با سازمان جهاد کشاورزی، با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، رئیس مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان، پژوهشکده ها و مراکز وابسته به موسسات تحت پوشش تات و همچنین نماینده دانشگاه کشاورزی ساری، پارک علم و فناوری، سازمان مدیریت برنامه و بخش های خصوصی در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد. در این جلسه پس از خوشامدگویی و ارائه گزارش توسط دبیر جلسه، نمایندگان مراکز مختلف گزارش مبسوطی از عملکرد 1401 ارائه کرده و همچنین پیشنهادات خود در زمینه مشارکت به شرکت دانش بنیان و تحقیق شعار سال ارائه نمودند. دکتر صفری، عملکرد 1400 پژوهشکده را به طور مبسوط ارائه کرده و برخی از طرح های کاربردی که با مشارکت شرکت های دانش بنیان و همچنین بخش های خصوص انجام گرفته را مورد  تاکید قرار دادند. وی همچنین بیان داشتند که جدا از وظایف حاکمیتی پژوهشکده در دریای خزر، اکثر پروژه های انجام گرفته و یا در حال اجراء در پژوهشکده قابلیت دانش بنیان شدن داشته و می توان آنها را با بازار معرفی نمود. در پایان جلسه مهندس عنایتی ضمن جمع بندی مطالب ارائه شده، بر هم سویی بیشتر مراکز و پژوهشکده زیر مجموعه کشاورزی ، تعامل آنها با سازمان های اجرایی و بخش های خصوصی و همچنین اثر بخشی و کاربردی نمودن فعالیت های انجام شده تاکید نمودند. ایشان خواستار مشارکت بیشتر بخش های خصوصی در جلسات آتی شورای تحقیقات شدند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code